İYİ GELECEK 7D MODELİ İLE ŞEKİLLENECEK

Doğru Cevap OKulları akademik kurulu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda "Yeniden Eğitim " ve "21. Yüzyıl Eğitim Becerileri" dikkate alınarak hazırlanan eğitim modeli 7 farklı gelişim alanı üzerine kurgulanmıştır. 7D Eğitim Gelişim Modeli öğrencilerin gelişiminde gerekli desteğin sağlanması için gelişim özellikleri dikkate alınarak 7 alanda "DOĞRU " yaklaşımlarla eğitimi yeniden tanımlamaktadır. 7D eğitim sisteminde, öğrencilerimizin yüksek nitelikli eğitimden yararlanması için;

."DOĞRU" Eğitim Ortamları              ."DOĞRU" Sistem Kurgusu

."DOĞRU" Eğitim Programları           ."DOĞRU" Yöntemler

."DOĞRU" Eğitim Öğretmenler          ."DOĞRU" Destek Hizmetleri

."DOĞRU" Eğitim Teknolojiler           

 sağlanmaktadır.


1D: Doğru Akademik Eğitim

Doğru Cevap Okulları'nda eğitim; öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları, bireysel farklılıkları ve öğrenme potansiyelleri dikkate alınarak planlanır.Öğrenci eğitimin merkezindedir ve her öğrenci kendi potansiyeli doğrultusunda öğrenebilir.

Akademik gelişimin temelinde ezberden çok öğrenmeyi öğreten bir yaklaşım benimsenmiştir. Doğru Cevap Okulları'nda öğretimin her aşamasında öğrenciye gözlem, deney, uygulama, araştırma imkanları ve ortamları sağlanır. Öğrenciler öğretim sürecinde bilgileri günlük yaşamda kullanabilecekleri uygulama örnekleri ile öğrenirler.

Doğru Cevap Okulları çocukları sınava hazırlanmanın yanında hayata da hazırlar. Öğrencinin öğrenme süreçleri, alanında uzman öğretmenlerce düzenli olarak takibi yapılır.

2D: Doğru Sosyal Gelişim

Yaşamda mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Doğru Cevap Okulları öğrencilerin sosyal gelişimlerini akademik ve yetenek eğitimleri kadar önemsemektedir.

Sosyal gelişim, çocukların bağlı bulundukları sosyal gruplarda başarılı olması için neleri bilmeleri, hangi becerileri geliştirmeleri ve nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmeleri ile ilgilidir. Okullarımızda sosyal gelişim alanı ile ilgili yapılan çalışmalar, akademik etkinliklerle de desteklenmektedir.

Öğrencilerin akranları, aileleri ve toplumun farklı katmanları ile sağlıklı ilişki kurabilmeleri için farklı kişilerle ilişki kurma becerileri kazandırılarak sosyalleşmeleri hedeflenir.

Doğru Cevap Okulları'nda; paylaşma, dinleme, beden dili, sözel iletişim becerileri, grup kurallarına uyma, yönerge izleme, geri bildirim verme ve alma, duyguları yönetme, sorumluluk alma vb. alanlarda ders içi ve dışı etkinliklerde öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlanır.

3D: Doğru Ahlaki Gelişim

Öğrencilerin yaşadığı toplumu ve toplumun kurallarını anlayan toplumla ve kişilerle empati kurabilen, topluma karşı sorumluluk duygusu gelişmiş  ve toplumsal gelişmiş ve toplumsal gelişime önem veren bireyler olarak yetiştirmek isteyen Doğru Cevap Okulları'nda Ahlak Gelişim Programı öğrencilerin farklı gelişim düzeylerine uygun öğretim yöntemleriyle tasarlanarak okul yönetimi, öğretmenler ve aileler tarafından birlikte uygulanır. Öğrencilere ahlak gelişimi üç aşamada kazandırılmaktadır.

  • Toplumu ve Toplumsal Kuralları Tanıma
  • İyi - Kötü Kavramı 
  • Adalet - Eşitlik - Özgürlük 
4D :Doğru Yetenek Gelişimi

Okullarımızda eğitim anlayışımızın temelinde her öğrencinin biricik ve tek olduğu anlayışı, çalışmalarımızı şekillendiren temel felsefedir. Doğru Cevap Okulları'nda her öğrenci keşfedilmeyi ve ilgiyi hak eder.

Öğrencilerimizin potansiyelinin keşfedilip yetenekli olduğu alanların tespit edilerek güçlendirilmesi, öğrencilerin mutlu bireyler olarak yetiştirilmesi bizim için önemlidir.

Doğru Cevap OKulları'nda öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda sanat ve spor alanlarında eğitim almalarına imkan sağlıyoruz. Eğitim tüm kademelerini Doğru Cevap Okulları'nda tamamlayan öğrencilerimizin yüksek kaliteli eğitimin yanında en az bir sanat ve spor dalında yetkinlik kazanmalarını hedefliyoruz.

5D :Doğru Dil Eğitimi 

Doğru Cevap Okulları başta ingilizce olmak üzere 2. yabancı dilleri kapsayan çok dilli bir program uygulamaktadır. Okul öncesi eğitimden başlayarak uyguladığı Çift Dilli Eğitim Sistemi ile İngilizcede ana dil becerisi edindirmeyi hedefler.

6D :Doğru Kariyer Gelişimi

Doğru Cevap Okulları'nda Kariyer gelişimi; öğrencilerin kendi yeteneklerini geliştirme, değerlendirme ve genişletme gücü vererek kariyer amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan süreçtir.

Öğrencilerin yaşamlarında mutlu olacakları ve yeteneklerine uygun mesleğe yönlendirme çalışmaları eğitimin ilk yıllarından itibaren profesyonel kadrolar tarafından yürütülmektedir.

7D :Doğru IT (Information Technologies) Gelişimi

21. Yüzyılda eğitimin önemli basamaklarından biri olan dijital eğitim sistemi Doğru Cevap Okulları'nda başarıyla uygulanır. Dijital eğitim içerikleri ile birlikte öğrenciler kodlama , robotik ve algoritma eğitimlerinden potansiyelleri doğrultusunda yararlanırlar.

Öğrenciler, özel olarak hazırlanmış dersliklerde alanında uzman eğitimcilerin önderliğinde uygulamalar yaparak öğrenirler ve kendilerini geliştirirler.